Roszczenia związane z nadmiernym podnoszeniem w miejscu pracy *

Man lifting in warehouse
Share on Twitter or Linkedin

My w kancelarii „Hanahoe i Hanahoe” jesteśmy specjalistami w zakresie odszkodowań za szkody osobowe* i z powodzeniem reprezentowaliśmy już ogromną liczbę pracowników, którzy doznali poważnych obrażeń w wyniku nadmiernego i nieuzasadnionego podnoszenia, wymaganego w pracy. Nasi klienci często poddawani są dużej presji czasu oraz otrzymują zadania nierealne do wykonania i nie są w stanie wykonać wymaganego od nich podnoszenia w bezpieczny sposób. Takie warunki mogą prowadzić do poważnych urazów kręgosłupa. Obrażenia te mogą być wynikiem jednorazowego wypadku lub powtarzających się obrażeń wywołanych napięciem spowodowanym podnoszeniem o charakterze ciągłym, do wykonywania którego pracownik jest zobowiązany.

Zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie, Zdrowiu i Opiece Społecznej z 2005 r. pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczny system pracy oraz odpowiednie instrukcje, szkolenia i nadzór tak, aby ich pracownicy mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Większość pracodawców zapewnia swoim pracownikom szkolenia, lecz często mają one formę prostego ćwiczenia pisemnego polegającego na zaznaczeniu odpowiedniego pola lub też kładą nacisk na to, aby ich pracownicy wykonywali nierozsądne zadania,co prowadzi do tego, że nie mogą oni postępować zgodnie z wytycznymi szkolenia, które otrzymują.

W wielu przypadkach szkolenie, jakie otrzymują pracownicy, jest zupełnie nieadekwatne i nie ma związku z zadaniami, których wykonania wymaga się od nich w miejscu pracy. Zgodnie z art. 10 Ustawy o Bezpieczeństwie, Zdrowiu i Opiece Społecznej z 2005 r. pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia szkoleń i instrukcji dotyczących określonego zadania, które pracownik ma wykonać. Pokazanie, jak podnosić karton, nie jest odpowiednim szkoleniem, jeżeli na hali fabrycznej wymagane jest podnoszenie ciężarów o znacznie różniącej się wielkości i opisie. Ważne jest również, aby szkolenia były prowadzone w języku zrozumiałym dla pracowników oraz aby pracownicy mogli zadawać pytania i byli zachęcani do zadawania pytań dotyczących dowolnego obszaru, którego nie rozumieją.

Co powinienem zrobić, jeżeli doznałem obrażeń z powodu nadmiernego podnoszenia, które muszę wykonywać w pracy?

1. Zgłoś swojemu pracodawcy incydent, który spowodował uraz.

2. Uzyskaj natychmiastową pomoc medyczną od swojego lekarza rodzinnego. Być może
będziesz musiał udać się do lekarza zakładowego, ale zanim to zrobisz, powinieneś
zasięgnąć porady.

3. Zanotuj, co się stało, wyszczególniając to, co podnosiłeś, gdy doznałeś urazu, gdzie
odnosiłeś, skąd i dokąd, i jaką ten ciężar miał wagę.

4. Jeśli są świadkowie zdarzenia, zapisz ich dane i, jeśli to konieczne, wykonuj zdjęcia.

5. Powinieneś skontaktować się z naszym biurem, aby umówić się na konsultację.

Często zadawane pytania

1. Czy mogę zostać zwolniony z pracy lub ukarany za wzięcie udziału w sprawie przeciwko mojemu pracodawcy o obrażenia ciała?
Krótka odpowiedź brzmi: NIE. Więcej informacji można znaleźć na naszym blogu.

2. Czy mogę zostać zwolniony za podanie pracodawcy o odszkodowanie powypadkowe w pracy? Krótka odpowiedż brzmi: NIE. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasz blog lub skontaktuj się z nami: 04587784 lub 015255637.

1. Czy będę mógł uzyskać poradę w języku polskim w kancelarii ‘Hanahoe i Hanahoe’?
Tak, mamy w biurze polskiego doradcę.

2. Czy będę musiał zapłacić za konsultację?
Nie. Hanahoe i Hanahoe chętnie doradzają wszystkim klientom, którzy doświadczyli obrażeń ciała. Pobieramy opłaty tylko wtedy, gdy twoja sprawa zostanie wygrana. Udzielimy również szczegółowych informacji podczas wstępnych konsultacji oraz w naszej wstępnej korespondencji na temat obowiązujących opłat.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z radcami kancelarii „Hanahoe i Hanahoe” w naszym biurze w Naas pod numerem 045 897784 lub w biurze w Dublinie pod numerem 015255637 lub pod adresem info@hanahoeandhanahoe.com

Ten artykuł służy jedynie do celów informacyjnych i nie jest, i nie powinien być traktowany jako porada prawna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego lub innego aspektu obrażeń ciała, skontaktuj się z nami. Nie ma żadnej relacji typu adwokat i klient, ani żadnej odpowiedzialności pomiędzy kancelarią prawną ‘Hanahoe i Hanahoe’ a tobą, dopóki nie otrzymasz pisemnego potwierdzenia, że działamy jako prawnicy w twoim imieniu.

* W sprawach spornych adwokat nie może wymagać honorarium ani pobierać dodatkowych opłat będących procentem bądż częścią jakiejkolwiek nagrody lub ugody.


Share on Twitter or Linkedin