WYPADKI ŚMIERTELNE

Jeżeli jakaś osoba umiera z powodu zaniedbania osób trzecich, osoba postronna, która była na jego utrzymaniu może założyć sprawę osobom trzecim. Tylko jedna sprawa może zostać wniesiona przeciwko osobom trzecim oraz każda z osób zależnych może wnieść taką sprawę. Osoby zależne mogą wnieść sprawę o psychiczne zaburzenie powstałe na skutek śmierci. Osoby zależne mogą również wnieść sprawę o utratę finansową, taką jak utrata zarobków lub praw, które osoby zależne mogłyby otrzymać, w przypadku jakby zmarły dalej żył.

Co powinienem zabrać na pierwszą konsultacje?
Jeżeli nie macie Państwo żadnych informacji, nie ma powodów do zmartwień ponieważ postaramy się je zdobyć. Jednakże, jeżeli byłoby to możliwe, to powinno się przynieść następujące rzeczy:
1) Dane dotyczące daty wypadku oraz daty śmierci zmarłego
2) Akt zgonu, jeżeli Państwo posiadacie
3) Dane dotyczące pokrewieństwa ze zmarłym
4) Dane kontaktowe świadków

W celu uzyskania więcej informacji proszę się kontaktować z kancelarią adwokacką Hanahoe & Hanahoe pod numerem telefonu: 045-897784 / 01-5255637 lub info@hanahoeandhanahoe.com.*In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement.