ODSZKODOWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY GARDAI

Funkcjonariusz Gardai, który odniósł obrażenia wykonując swoje obowiązki, może mieć możliwość wniesienia sprawy zgodnie z Artykułem Odszkodowań (Garda Siochana (Compensation) Act). Takie postępowanie ogranicza się do obrażeń, które powstały na skutek:
Złośliwie wyrządzone podczas wykonywania obowiązków funkcjonariusza
Złośliwie wyrządzone funkcjonariuszowi poza służbą
Złośliwie wyrządzone z powodu typu zajęcia jakie wykonuje funkcjonariusz.
Wszystkie sprawy muszą zostać złożone to Departamentu Odszkodowań Gardy (Garda Compensation Section) w okresie trzech miesięcy od daty zdarzenia. Postępowanie musi zostać zatwierdzone przez Ministra, Departament Gardy, który został śmiertelnie ranny.*In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement.